Sơn kinh tế nội thất AK-01

Liên hệ

Sơn kinh tế nội thất AK-01 sơn công nghệ Nhật Bản

Độ che phủ cao

Độ bền màu cao

Màng sơn nhẵn mịn