Sơn lót kháng kiềm nội thất công nghệ NANO AK-66

Liên hệ

Loại sơn: Mờ
Màu sắc: Trắng
Độ phủ tùy theo bề mặt: 10-11m2/lít/lớp (Đã pha loãng)
Pha loãng ở nhiệt độ bình thường: Pha loãng với nước sạch tỷ lệ 5-10%
Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 30 phút ở nhiệt độ 30°C, sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ