Sơn mịn ngoại thất cao cấp AK-03

Liên hệ

Sơn mịn ngoại thất cao cấp AK-03 công nghệ Nhật Bản:

Độ che phủ cao

Độ bền màu cao

Màng sơn nhẵn mịn