Sơn mịn nội thất cao cấp AK-02

Liên hệ

Sơn mịn nội thất cao cấp AK-02 công nghệ Nhật Bản:

Độ che phủ cao

Độ bền màu cao

Màng sơn nhẵn mịn