Sơn siêu trắng trần cao cấp AK-09

Liên hệ

Sơn siêu trắng trần cao cấp AK-09 pha loãng ở nhiệt độ bình thường: Lớp 1 pha loãng với nước sạch tỷ lệ 10%. Lớp 2 pha loãng với nước sạch tỷ lệ 5%